"Tôi vô tình tự nhốt mình ra khỏi nhà." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi vô tình tự nhốt mình ra khỏi nhà." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi vô tình tự nhốt mình ra khỏi nhà." dịch câu này sang tiếng anh: I accidentally locked myself out of the house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login