"Nó được thành lập sau đó. Tôi sẽ quay trở lại Hoa Kỳ vào tháng Sáu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nó được thành lập sau đó. Tôi sẽ quay trở lại Hoa Kỳ vào tháng Sáu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó được thành lập sau đó. Tôi sẽ quay trở lại Hoa Kỳ vào tháng Sáu." dịch sang tiếng anh: It's settled then. I'll go back to the States in June.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login