"Ông lần đầu tiên trở thành thủ tướng vào năm 1982." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Ông lần đầu tiên trở thành thủ tướng vào năm 1982." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông lần đầu tiên trở thành thủ tướng vào năm 1982." tiếng anh câu này dịch: He first became prime minister in 1982.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login