"Cuộc bầu cử này là một lời kêu gọi rõ ràng để đất nước chúng ta đối mặt với những thách thức phía trước." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cuộc bầu cử này là một lời kêu gọi rõ ràng để đất nước chúng ta đối mặt với những thách thức phía trước." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc bầu cử này là một lời kêu gọi rõ ràng để đất nước chúng ta đối mặt với những thách thức phía trước." dịch sang tiếng anh là: This election is a clarion call for our country to face the challenges ahead.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login