"Đó là một quả chanh thực sự; nó đã được sửa chữa thường xuyên hơn nó được thúc đẩy." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đó là một quả chanh thực sự; nó đã được sửa chữa thường xuyên hơn nó được thúc đẩy." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một quả chanh thực sự; nó đã được sửa chữa thường xuyên hơn nó được thúc đẩy." tiếng anh câu này dịch: That Chevy was a real lemon; it was fixed more often than it was driven.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login