"Giấc mơ đã làm cô đau khổ vô cùng." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Giấc mơ đã làm cô đau khổ vô cùng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giấc mơ đã làm cô đau khổ vô cùng." dịch câu này sang tiếng anh: The dream had distressed her greatly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login