"Tôi có một số việc phải làm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi có một số việc phải làm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có một số việc phải làm." câu này dịch sang tiếng anh:I have a gazillion things to do.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login