"Phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông." dịch sang tiếng anh: Women usually live longer than men.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login