"Nhà tuyển dụng có thể luân chuyển nhiệm vụ để cung cấp cho nhân viên kinh nghiệm rộng hơn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nhà tuyển dụng có thể luân chuyển nhiệm vụ để cung cấp cho nhân viên kinh nghiệm rộng hơn. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà tuyển dụng có thể luân chuyển nhiệm vụ để cung cấp cho nhân viên kinh nghiệm rộng hơn." câu này tiếng anh là: Employers may rotate duties to give staff wider experience.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login