"Họ đồng ý gọi đình chiến." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Họ đồng ý gọi đình chiến." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đồng ý gọi đình chiến." câu này tiếng anh dịch: They agreed to call a truce .
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.