"Ánh đèn sân khấu theo cô vòng quanh sân khấu." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Ánh đèn sân khấu theo cô vòng quanh sân khấu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi khi có rất nhiều sự cạnh tranh giữa những đứa trẻ để mẹ chú ý." tiếng anh câu này dịch: Sometimes there's a lot of competition between children for their mother's attention.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login