"Đôi khi có rất nhiều sự cạnh tranh giữa những đứa trẻ để mẹ chú ý." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đôi khi có rất nhiều sự cạnh tranh giữa những đứa trẻ để mẹ chú ý." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ bắt đầu trong khoảng nửa giờ." dịch câu này sang tiếng anh: We'll be starting in about half an hour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login