"Chúng tôi sẽ bắt đầu trong khoảng nửa giờ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Chúng tôi sẽ bắt đầu trong khoảng nửa giờ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mary đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi hát." dịch câu này sang tiếng anh là: Mary won first place in the singing contest.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login