"Chương trình thắt lưng buộc bụng của Trung Quốc đã cắt giảm tiêu thụ trong nước." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chương trình thắt lưng buộc bụng của Trung Quốc đã cắt giảm tiêu thụ trong nước." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh cảm thấy khinh bỉ cha mẹ của tầng lớp lao động." dịch sang tiếng anh là: He felt scorn for his working-class parents.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login