"Mọi người cũng có thể nhầm lẫn hai sản phẩm." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Mọi người cũng có thể nhầm lẫn hai sản phẩm." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang tự học tiếng Pháp." tiếng anh câu này dịch: I am teaching myself French.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login