"Đừng tranh cãi về những chuyện vặt vãnh như vậy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đừng tranh cãi về những chuyện vặt vãnh như vậy." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tin tức mang đến cho cô sự ghê gớm không thể diễn tả bằng lời." câu này dịch sang tiếng anh:The news brought to her the ghastliness that could not be described in words.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login