"Renee là stylist hàng đầu tại tiệm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Renee là stylist hàng đầu tại tiệm." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quân đội đã phát động một số cuộc tấn công xuyên biên giới đêm qua." tiếng anh là: The army launched several cross-border raids last night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login