"Quân đội đã phát động một số cuộc tấn công xuyên biên giới đêm qua." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Quân đội đã phát động một số cuộc tấn công xuyên biên giới đêm qua." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta phải nhấn vào với công việc." tiếng anh dịch: We must press on with the work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login