"Chúng ta phải nhấn vào với công việc." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng ta phải nhấn vào với công việc." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những ngọn núi thụt vào chân trời." dịch sang tiếng anh: The mountains indent the horizon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login