"Những ngọn núi thụt vào chân trời." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Những ngọn núi thụt vào chân trời." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy thực sự là một nghệ sĩ tốt." dịch sang tiếng anh là: She is really a fine artist.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login