"Cô ấy thực sự là một nghệ sĩ tốt." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô ấy thực sự là một nghệ sĩ tốt." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đưa tay ra với lòng bàn tay hướng xuống dưới." tiếng anh câu này là:Hold out your hands with your palms facing downwards.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login