"Người đàn ông trên thuyền ướt sũng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Người đàn ông trên thuyền ướt sũng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Somerville cay đắng hối hận vì sự điên rồ của mình khi tham gia." dịch câu này sang tiếng anh: Somerville bitterly regretted his folly at becoming involved.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login