"Cô ở lại làm việc khi những người khác đã về nhà." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô ở lại làm việc khi những người khác đã về nhà." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ở lại làm việc khi những người khác đã về nhà." câu này dịch sang tiếng anh:She stayed at work when everybody else had gone home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login