"Những quả trứng này có giá 2 đô la một tá." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Những quả trứng này có giá 2 đô la một tá." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những quả trứng này có giá 2 đô la một tá." tiếng anh dịch: These eggs are $2 a dozen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login