"Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cải tạo khu dân cư." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cải tạo khu dân cư." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cải tạo khu dân cư." câu này dịch sang tiếng anh:We will plan to rehabilitate the run-down neighborhood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login