"Chúa giúp bạn nếu bạn làm đổ bất cứ thứ gì trên thảm." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Chúa giúp bạn nếu bạn làm đổ bất cứ thứ gì trên thảm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúa giúp bạn nếu bạn làm đổ bất cứ thứ gì trên thảm." tiếng anh câu này dịch: God help you if you spill anything on the carpet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login