"Clinton có một khả năng kỳ lạ để cảm nhận nhịp đập của quốc gia." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Clinton có một khả năng kỳ lạ để cảm nhận nhịp đập của quốc gia." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Clinton có một khả năng kỳ lạ để cảm nhận nhịp đập của quốc gia." dịch câu này sang tiếng anh: Clinton had an uncanny ability to sense the pulse of the nation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login