"Lạnh và đói là không đùa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Lạnh và đói là không đùa." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lạnh và đói là không đùa." câu này tiếng anh dịch: Being cold and hungry is no joke.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login