"Chơi với nhau dạy cho trẻ những quy ước xã hội như chia sẻ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Chơi với nhau dạy cho trẻ những quy ước xã hội như chia sẻ." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chơi với nhau dạy cho trẻ những quy ước xã hội như chia sẻ." câu này dịch sang tiếng anh là: Playing together teaches children social conventions such as sharing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login