"Nơi chôn cất của nhà thơ vẫn là một ẩn số." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nơi chôn cất của nhà thơ vẫn là một ẩn số." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nơi chôn cất của nhà thơ vẫn là một ẩn số." tiếng anh dịch: The poet's burial place remains unknown.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login