"Chính quyền đã được phân phối giữa hàng trăm nhà lãnh đạo nhỏ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chính quyền đã được phân phối giữa hàng trăm nhà lãnh đạo nhỏ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính quyền đã được phân phối giữa hàng trăm nhà lãnh đạo nhỏ." tiếng anh câu này dịch: Authority was distributed among hundreds of petty leaders.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login