"Chúng ta sẽ phải làm việc như điên để hoàn thành công việc đúng hạn." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Chúng ta sẽ phải làm việc như điên để hoàn thành công việc đúng hạn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta sẽ phải làm việc như điên để hoàn thành công việc đúng hạn." dịch câu này sang tiếng anh: We're going to have to work like crazy to get this finished on time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login