"Ngôi nhà cũ đó đã không được thuê trong nhiều năm." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Ngôi nhà cũ đó đã không được thuê trong nhiều năm. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi nhà cũ đó đã không được thuê trong nhiều năm." câu này tiếng anh là: That old house has not been tenanted for many years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login