"Trầm cảm là cả sinh học và tâm lý." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Trầm cảm là cả sinh học và tâm lý." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trầm cảm là cả sinh học và tâm lý." câu này tiếng anh dịch: Depression is both biological and psychological.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login