"Tôi đã có một cảm giác cân bằng tốt và học trượt tuyết khá nhanh." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đã có một cảm giác cân bằng tốt và học trượt tuyết khá nhanh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có một cảm giác cân bằng tốt và học trượt tuyết khá nhanh." câu này dịch sang tiếng anh:I've got a good sense of balance and learnt to ski quite quickly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login