"Nhà là gạch chứ không phải gỗ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nhà là gạch chứ không phải gỗ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà là gạch chứ không phải gỗ." dịch câu này sang tiếng anh: The house is brick, not wood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login