"Biến đổi khí hậu có thể có tác động thảm họa trên Trái đất." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Biến đổi khí hậu có thể có tác động thảm họa trên Trái đất. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Biến đổi khí hậu có thể có tác động thảm họa trên Trái đất." câu này tiếng anh là: Climate change could have disastrous effects on Earth.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.