"Ông đã có thể bù đắp chi phí đi lại của mình chống lại thuế." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông đã có thể bù đắp chi phí đi lại của mình chống lại thuế." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã có thể bù đắp chi phí đi lại của mình chống lại thuế." câu này dịch sang tiếng anh:He was able to offset his travel expenses against tax.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login