"Cô không muốn rời khỏi nơi an toàn tương đối." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cô không muốn rời khỏi nơi an toàn tương đối." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô không muốn rời khỏi nơi an toàn tương đối." tiếng anh câu này dịch: She didn't want to leave the comparative safety of the shelter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login