"Hãy xem ai có thể nhảy xa nhất!" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hãy xem ai có thể nhảy xa nhất!" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy xem ai có thể nhảy xa nhất!" dịch câu này sang tiếng anh là: Let's see who can jump the furthest!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login