"Các sĩ quan cảnh sát phải có một lý do hợp lệ để ngăn chặn người lái xe." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Các sĩ quan cảnh sát phải có một lý do hợp lệ để ngăn chặn người lái xe." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các sĩ quan cảnh sát phải có một lý do hợp lệ để ngăn chặn người lái xe." câu này dịch sang tiếng anh:Police officers must have a valid reason for stopping motorists.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login