"Việc cô từ chối trở nên tức giận với những đứa trẻ nghịch ngợm đó đã nói lên sự kiên nhẫn của cô." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Việc cô từ chối trở nên tức giận với những đứa trẻ nghịch ngợm đó đã nói lên sự kiên nhẫn của cô." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc cô từ chối trở nên tức giận với những đứa trẻ nghịch ngợm đó đã nói lên sự kiên nhẫn của cô." tiếng anh câu này là:Her refusal to become angry with those naughty children spoke volumes for her patience.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login