"Đôi chân của Marion gục xuống dưới cô." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Đôi chân của Marion gục xuống dưới cô." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi chân của Marion gục xuống dưới cô." dịch câu này sang tiếng anh: Marion's legs collapsed under her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login