"Tất cả năm người đàn ông đã được tranh luận vào Pháp trong ba năm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tất cả năm người đàn ông đã được tranh luận vào Pháp trong ba năm." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả năm người đàn ông đã được tranh luận vào Pháp trong ba năm." dịch câu này sang tiếng anh là: All five men were debarred from entering France for three years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login