"Chính phủ đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thịt bò cho đến tháng Sáu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chính phủ đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thịt bò cho đến tháng Sáu." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thịt bò cho đến tháng Sáu." câu này tiếng anh dịch: The government has extended the ban on the import of beef until June.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login