"Hãy nghĩ bạn có thể kiếm được bao nhiêu nếu bạn mở một nhà hàng ở một vị trí tốt như vậy." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Hãy nghĩ bạn có thể kiếm được bao nhiêu nếu bạn mở một nhà hàng ở một vị trí tốt như vậy." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy nghĩ bạn có thể kiếm được bao nhiêu nếu bạn mở một nhà hàng ở một vị trí tốt như vậy." câu này dịch sang tiếng anh là: Think how much you can earn if you open a restaurant in such a good location.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login