"Cha mẹ cô cảm thấy bị đưa ra ngoài khi cô đưa một số bạn cùng lớp ở lại." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cha mẹ cô cảm thấy bị đưa ra ngoài khi cô đưa một số bạn cùng lớp ở lại. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cha mẹ cô cảm thấy bị đưa ra ngoài khi cô đưa một số bạn cùng lớp ở lại." câu này tiếng anh là: Her parents felt put out when she brought some classmates to stay over.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login