"Những chiếc vòng của đứa trẻ khiến cha mẹ cô thức cả đêm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Những chiếc vòng của đứa trẻ khiến cha mẹ cô thức cả đêm." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những chiếc vòng của đứa trẻ khiến cha mẹ cô thức cả đêm." câu này dịch sang tiếng anh là: The child's hoops kept her parents awake all night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login