"Hoàng đế đã ở trong cung điện mùa hè của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hoàng đế đã ở trong cung điện mùa hè của mình." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hoàng đế đã ở trong cung điện mùa hè của mình." dịch câu này sang tiếng anh là: The emperor was in residence at his summer palace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login