"Có năm mươi hộ gia đình trong khu phố." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Có năm mươi hộ gia đình trong khu phố." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có năm mươi hộ gia đình trong khu phố." dịch câu này sang tiếng anh: There are fifty householders in the neighborhood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login